...

Terugbetaling

Podologische zooltherapie

Momenteel is er een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor podologische zolen.

HELAN: 50 euro/per paar, per jaar.
Liberale Mutualiteit: 30 euro/per paar, per 2 jaar.
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 50 euro/ per paar, per jaar (factuur volstaat).
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 50 euro/per paar, per jaar (factuur volstaat).

HELAN
Liberale Mutualiteit
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Diabetespatiënten

Diabetespatiënten in het voortraject, zorgtraject of diabetesconventie hebben via het RIZIV twee keer per jaar recht op een terugbetaling mits een voorschrift van de arts/ arts- specialist. Daarop staat de risicogroep vermeld.

Onderstaande ziekenfondsen voorzien een terugbetaling voor podologische voetzorg in het kader van diabetes.

Christelijke Mutualiteit
HELAN

Podologische voetzorg

Onderstaande ziekenfondsen voorzien een terugbetaling voor podologische voetzorg. Meestal gaat dit over een aantal behandelingen per jaar, vanaf een bepaalde leeftijd of met bepaalde aandoeningen. Meer info vind je terug op de website van uw ziekenfonds.

HELAN
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (+65)
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (+60)
Liberale Mutualiteit (+65)
Solidaris

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.