...

Eerste afspraak

Wat breng ik mee?

Wanneer een voorschrift nodig?

Patiënten die behoren tot onderstaande groepen dienen een voorschrift mee te brengen van de huisarts of arts-specialist.

Huisregels

Betaalmogelijkheden

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.