...

Podologie

Wat is podologie?

Podologie is een erkend paramedisch beroep.
Een podoloog onderzoekt en behandelt klachten die verband houden met de voeten.

Deze klachten kunnen zich situeren ter hoogte van de huid en de nagels van de voet, maar ook hoger gelegen segmenten zoals knie, heup en rug. Daarnaast speelt een podoloog een grote rol bij de behandeling van systeemaandoeningen zoals diabetes mellitus en reuma.

Een podoloog staat in verbinding met artsen, kinesitherapeuten, osteopaten, dermatologen, …

Anamnese

Het verzamelen van algemene- en specifieke gegevens om de hulpvraag van de patiënt in kaart te brengen.

Onderzoek

Verschillende metingen om de beweeglijkheid van de gewrichten te analyseren.

Ganganalyse

Analyseren van het stap- en looppatroon met behulp van een high-speed camera en loopband.

Behandelplan

Opstellen van een individueel, op maat gemaakt behandelplan in overleg met de patiënt.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.