Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is een metabole aandoening die gekenmerkt wordt door een hoog suikergehalte in het bloed. Vroeger sprak men ook van suikerziekte.

Ten gevolge van de diabetes kunnen uw voeten aangetast worden en complicaties teweeg brengen. Vaak ontstaan voetwonden door de aanwezigheid van gevoelsstoornissen, vervormingen ter hoogte van de voeten of de tenen, doorbloedingsstoornissen, …

Het is aangeraden om minstens 2x per jaar uw voeten te laten controleren door een podoloog, zo kan men risicofactoren snel opsporen en kunnen complicaties voorkomen worden!

Diabetes kan niet genezen worden, maar wel uitstekend worden gecontroleerd. Dit zorgt voor een vermindering van diabetes-gerelateerde complicaties.