...

Sporters

Tijdens het sporten is ons lichaam onderhevig aan inwerkende krachten, dit is erg belastend voor onze gewrichten en voeten waardoor we makkelijker blessures oplopen. Veel sporters ondervinden vroeg of laat klachten ter hoogte van de voeten en/of enkels waardoor het sporten belemmert wordt.

Het is belangrijk jezelf te laten screenen om snel risicofactoren op te sporen die mogelijk letsels kunnen veroorzaken en deze aanpakken om blessures te voorkomen.

Vaak voorkomende klachten

BORGinsole voor (top)-sporters

Topsporters komen bij BORGinsole podologen terecht omdat onze intelligente inlegzolen hun preventief begeleiden om zonder problemen op het hoogste niveau zo lang mogelijk actief te blijven. Maar ook curatief kan een positieve sturing vanuit de voeten heel wat acute problemen oplossen.

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.