...

Kinderen

Het belang van een podoloog bij kinderen

De ontwikkeling van de voet is bij elk kind van groot belang, kindervoetjes kunnen zich makkelijk fout ontwikkelen.
Vaak zien we bij kinderen dat de voetjes naar binnen kantelen wat op latere leeftijd voor klachten kan zorgen.

Het is aangeraden om kinderen tijdig podologisch- biomechanisch te laten screenen, ideaal is de leeftijd van 6 à 7 jaar.

Aan de hand van een anamnese, biomechanische metingen en een ganganalyse wordt nagegaan of de voet evolueert naar een ‘normale voet’. Zo kan de natuurlijke evolutie opvolgt worden en indien nodig gestart worden met zooltherapie.

Vaak voorkomende klachten

Scroll naar boven
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.